regulare{margin-left:15px;margin-right:15px;padding-left:15px;padding-right:15px;}|tablet_regulare{margin-left:15px;margin-right:15px;padding-left:15px;padding-right:15px;}|phone_regulare{margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:15px;padding-right:15px;}
regulare{margin-top:50px;margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;}|tablet_regulare{margin-top:40px;margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;}|phone_regulare{margin-top:30px;margin-left:0px;margin-right:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;}

Duurzaamheid - De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE).

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

CO2-footprint

  • In het referentiejaar 2014 bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal 87,4 ton CO2.
  • In 2015 bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal BV 97,7 ton CO2. 
  • In 2016 bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal BV 84,7 ton CO2.
  • In 2017 (t/m juni) bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal BV 35,6 ton CO2.
  • In 2017 bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal BV 63,5 ton CO2.
  • In 2018 (t/m juni) bedroeg de CO2-footprint van Huygmetaal BV 33,1 ton CO2.
  • In 2018 bedroeg de CO2-footprint van Huyg bv 64,0 ton CO2.
  • In 2019 (t/m juni) bedroeg de CO2-footprint van Huyg bv BV 37,1 ton CO2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2014.
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2015. 
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2016.
Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder geheel 2017
Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2018 (t/m juni)
Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder geheel 2018
Klik hier voor Factsheet CO2 Prestatieladder 2019 (t/m juni)

Doelstelling

Huyg bv heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat te behalen voor niveau 3, en in 2019 31 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2014.

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Huyg bv een energiemanagement actieplan opgesteld. In het actieplan staan o.a. de doelstellingen voor reductie en welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden.

Klik hier voor energiemanagement actieplan.

Transparantie (eis 3.C)

Huyg bv wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, afnemers, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.

Door interne communicatie wil Huyg bv de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!

Door externe communicatie wil Huyg bv in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.

Participatie (eis 3.D.1)

Huyg bv wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Klik hier voor het participatieplan

regulare{width:75%;}|tablet_regulare{width:80%;}|phone_regulare{width:100%;}
Voeg module(s) in
Rij toevoegen