We wijzen je graag op het volgende:

Duurzaamheid - De CO2-Prestatieladder

Huyg bv biedt u alles wat u nodig heeft om uw leidingen te kunnen bevestigen en monteren. We werken er actief aan om dat ook duurzaam te doen. Daarvoor werken we met CO2-Prestatieladder. Met dit instrument krijgen we inzicht in de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering en die van onze leveranciers (INZICHT). We zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden om die uitstoot terug te dringen en concrete maatregelen te nemen (REDUCTIE). Bovendien delen we onze kennis actief en transparant (TRANSPARANTIE) en zoeken samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE).

Het gaat daarbij vooral om:
- energiebesparing,
- het efficiënt gebruik maken van materialen,
- het gebruik van duurzame energie.

CO2 footprint

 

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie 2019.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie 2020.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie 2021.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie 2022.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie 2023.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 1e helft 2019.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 2019.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 1e helft 2020.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 2020.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 1e helft 2021.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 2021.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 1e helft 2022.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 2022.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 1e helft 2023.

Klik hier voor factsheet CO2 prestatieladder 2023.

 

Doelstelling 2020-2025

Huyg bv heeft zich tot doel gesteld om het CO2-Bewust certificaat niveau 3 te behouden. Daarnaast zijn de doelstellingen voor directe emissies tot 2025 om te komen tot een reductie van 12% CO2 per zakelijke kilometer ten opzichte van 2019. Ten opzichte van de emissie inventarisatie 2019 wil Huyg bv tot een 10% reductie van het gasverbruik per m2 BVO bedrijfsgebouw komen. Voor de indirecte emissies is de doelstelling het handhaven van het huidige niveau van 0% CO2 per m2 BVO.

 

Energiemanagement actieplan (eis 3.B.2)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Huyg bv een energiemanagement actieplan opgesteld. In het actieplan staan o.a. de doelstellingen voor reductie en welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden.

Klik hier voor energiemanagement actieplan.

 

Transparantie (eis 3.C)

Huyg bv wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, de reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, afnemers, leveranciers, overheid en andere ketenpartners.
Door interne communicatie wil Huyg bv de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie vergroten en zo het draagvalk voor de uitvoering van het beleid vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol!
Door externe communicatie wil Huyg bv in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor het gezamenlijk verminderen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Klik hier voor het communicatieplan.

 

Participatie (eis 3.D.1.)

Huyg bv wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners om ideeën en initiatieven te ontplooien om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn, worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Klik hier voor het participatieplan.

 

Klik op onderstaande link, om naar onze SKAO site te gaan.

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/Huyg_bv